logoosgb

19.06.2012 Tarihinde İş Güvenliği Kanunu TBMM'de kabul edildi. - İş Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Mecliste...İşyeri Acil Eylem Planı Oluşturulmasi

İşyeri Acil Eylem Planının oluşturulmasındaki amaç,işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumlarda(kaza,patlama,yangın,deprem ,sabotaj v.s) personelin yaralanması ,can ve mal kaybınının önlenmesi, üretimin kısmen veya tamamen durmasını ,çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için  yapılması gerekenleri önceden planlamak ve acil durumlarda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır.

   
İşveren ,İş Sağlığı ,İş Güvenliği ve çevre mevzuatı çerçevesinde tüm işyeri çalışma alanını kapsayan Acil Eylem Planını  yapmakla yükümlüdür.
İşyeri  Acil Eylem Planında asgari olarak  aşağıdaki  konuların 
bulunması gerekir.

1.Acil durum planı genel esasları
2.Acil durum organizasyonu ve görevleri
3.Acil durum ekipleri ve görevleri
4.Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı
5.Gerekli araç ,gereç ve malzemeler
6.Acil durum iletişim listesi
7.Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği
8.Acil durum senaryolarının tatbikat planları
9.Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı v.b hususların belirtildiği bilgiler
 
AYDIN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK,
Acil Eylem Planı  hazırlama hizmetini ,İş Güvenliği Danışmanlık  Hizmetlerimiz kapsamında verdiği gibi, ayrı bir hizmet olarak da vermektedir.

 

Travel Turne Tranzito