logoosgb

19.06.2012 Tarihinde İş Güvenliği Kanunu TBMM'de kabul edildi. - İş Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Mecliste...İşyeri İç Yönetmeliği

İŞYERİ  İÇ  YÖNETMELİĞİNİN  OLUŞTURULMASI
(İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği)
 
4857 sayılı İş Kanunu 80. madde gereğince sanayiden sayılan ve işçi sayısı 50 ve üstü olan işyerlerinde işveren veya işveren vekili işyerinde İş Sağğı ve Güvenliği Kurulu oluşturmakla yükümlüdür.
07/04/2004 tarihli 25426 sayılı resmi Resmi Gazete ‘de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘’ İş Sağğı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik’’ kurulların görev ve yükümlülüklerini belirlemiş ve yönetmeliğin 7. maddesinde işveren yükümlülüğü;
‘’Kurulların ,işyerinin niteliğine uygun bir iş sağğı ve güvenliği  iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak ‘’ olarak açıklanmıştır.
İşyeri iç yönetmeliği ; işyerinin niteliği ,faaliyet konusuna uygun olmalı,işyerinin  İş Sağğı ve İş Güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların  ve kullanılacak yöntemlerin belirlendiği ,beyan edildiği işyerlerinin bir nevi İş Sağğı ve Güvenliği  Anayasası niteliğinde olup aşağıda bahsi geçen konuları barındırmalıdır.
 
-Tehlikeli durmların  tanımlanması ve tedbirlerin belirlenmesi
 
-Risk analizinin iç yönetmeliğe işlenmesi
 
-İş süreci ve makine ekipman ile ilgili çalışma talimat ,prosedür ve bakım kayıtlarının belirlenmesi
 
-Basınçlı kaplar hakkında genel tanımlar talimatlarlar
 
-Kaldırma araçları ile ilgili genel tanımlar talimatlar
 
-İç ortam ölçümleri ile ilgili genel tanımlar talimatlar
 
-Satın alma politikasının belirlenmesi
 
-Depolama kuralları
 
-Araç ve yol kullanım kuralları
 
-Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Sağlık Raporları
 
-Bakım onarım işleri
 
-Kişisel koruyucu donanımın kullanımı
 
-Acil durum planlamaları
 
AYDIN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK  ,İş Güvenliği uzmanlarımız tarafından işyerinin çalışma şartları faaliyet konusu ,fiziksel ve insanı boyutlarını gözeterek İşyeri İç Yönetmeliğininizi  istek doğrultusunda firmalar için çeşitli iş gruplarına uygun ‘’İş Sağğı ve Güvenliği El Kitapçıklarını ‘’ da hazırlamaktadır.

Travel Turne Tranzito